Vauvauinti
VAUVAUINTI

Vauvauinti on vauvan ja vanhempien yhteinen harrastus.Uiminen kehittää vauvan motoriikkaa ja vahvistaa fyysistä kehitystä. Uimiseen liittyvät ikään sopivat motoriset harjoitteet, touhuaminen ja leikkituokiot yhdessä omien vanhempien kanssa luovat pohjaa lapsen motoriselle ja psyykkiselle kehitykselle. Ryhmässä toimiminen ja muiden vauvojen kohtaaminen luovat pohjaa vauvan kehittyville sosiaalisille taidoille.

Vesi on vauvalle jo sikiöajoilta luonnollinen elementti. Uintiharrastuksen myötä lapsi säilyttää luonnollisen, positiivisen suhtautumisen veteen, mikä myöhemmin auttaa lasta uimaanoppimisessa ja vesiturvallisuudessa.
Vauvauinnin voi aloittaa, kun vauva on vähintään 3kk ja painaa vähintään 5kg ja vauva jaksaa kannatella hyvin päätään sekä on muutenkin jaksavainen ja seurallinen. Vauvauinti olisi parasta aloittaa ennen 6 kuukauden ikää, jolloin sukelluksissa hyödynnettävä vauvan luontainen sekellusrefleksi alkaa katoamaan. Toki vauvauinnin voi aloittaa puolen vuoden jälkeenkin, joten ei ole koskaan " liian myöhäistä" aloittaa vauvauintia. Jokaisen vauvan kanssa edetään yksilöllisesti, iän ja valmiuksien mukaisesti, ohjaajan opastuksella.   


Vauvauintia ryhmässä ja sukelluksia sekä henkilökohtaisia harjoitteita yksilöllisesti

Vauvauinti tapahtuu lämpimässä, +32 asteisessa vedessä. Käytössämme on terapia-altaat, joiden puhtausvaatimukset täyttävät Suomen Uima- ja Hengenpelastusliiton turvallisen vauvauinnin kriteerit.
Vauvauinnin uintikerta kestää 30 min. Uintikerta koostuu yhteisistä ikäryhmään sopivista laulu- ja leikkituokioista sekä motorisista harjoitteista. Lisäksi ohjaaja opastaa jokaista perhettä etenemään ja toimimaan vedessä yksilöllisesti vauvan kehityksen ja valmiuksien mukaisesti.

Sukelluksia tehdään ohjaajan opastuksella sitten, kun vauva ja vanhemmat ovat siihen valmiita. Vaikka vauvat ovatkin taitavia sukeltamaan, on sukeltaminen uinneissamme vapaaehtoista ja täysin yksilöllistä.

Vauvauintia voi jatkaa vuoden ikäiseksi vauvaryhmässä. Tämän jälkeen uintia voi jatkaa perheuintiryhmässä, jossa uintiharjoitukset jatkuvat lapsen kehityksen mukaisesti sekä ryhmä- että yksilöllisin harjoituksin, leikkien ja temppuilun siivittämänä alkeisuintiharjoituksia kohti.
    
  Login